• سیناگل
  • اکتیومایند
  • لیورگارد
  • ضد آسم
  • دایجستر
  • داروی لاغری هزال
  • ساتیوا
 روغن گل سرخ چیست؟
روغن گل سرخ: تقویت عمومی بدن- آرامبخش
 شکل داروئی روغن گل سرخ چگونه است؟
روغن موضعی 45 میلی لیتری
 روغن گل سرخ از چه گیاهانی فرآوری شده است؟
گل سرخ
 مواد موثره روغن گل سرخ چه مواردی است؟
سیترونلول - ژرانیول- نرول- فنیل اتانول- سینالول- سیترال
 مکانیسم اثربخشی روغن گل سرخ چگونه است؟
گل سرخ روی سیستم اعصاب مرکزی اثر دارد و فعالیت ضد افسردگی و ضد التهاب نشان می دهد. یکی از اثرات گل سرخ روی CNS اثر آرامبخشی است. این اثرات به تمایل آن ها به گیرنده های بنزودیازپین مرکزی مربوط است. گزارشات دیگر حاکی ازآن است که این اثرات به دلیل اثر بر روی سیستم GABA نیز می باشد. گل سرخ دارای اثرات ضد درد نیز می باشد . این گیاه دارای اثر ضد جنون بر روی سیستم عصب مرکزی می باشد و احتمالا به دلیل مهار آمیلوئید b می باشد. گل سرخ به طور موثری اثرات ضد التهاب نشان می دهد و این اثر با مهار واسطه های التهاب حاد ایجاد می گردد. همچنین گل سرخ دارای ویتامین C بوده و در نتیجه حاصیت ضد اکسیدانت و ضد الته
 موارد مصرف روغن گل سرخ چیست؟
تقویت عمومی بدن- آرامبخش
 عوارض جانبی
مورد خاصی گزارش نشده است
 نحوه و مقدار مصرف روغن گل سرخ چگونه است؟
در صورت استفاده به عنوان تقویت عمومی بدن توصیه می شود هفته ای 3-2 مرتبه به صورت ماساژ به کل بدن استفاده گردد. در کاربرد این فرآورده به عنوان آرامبخش ناحیه پیشانی روزانه 3-2 مرتبه ماساژ داده شود. در موارد التهابات پوستی، روغن بدون ماساژ در محل مالیده ش
 شرایط نگهداری روغن گل سرخ چگونه است؟
دور از گرما و نور نگهداری شود.
 فرمول ساخت آن از چه منابعی استخراج شده است؟
  • تحفه المومنین سید محمد مومن تنکابنی صفحه 430-431