• سیناگل
  • اکتیومایند
  • لیورگارد
  • ضد آسم
  • دایجستر
  • داروی لاغری هزال
  • ساتیوا
دمنوش گزنه
ضد قند خون است ، افزایش دهنده گلبول‌های قرمز خون است، صرف نظر از جنبه‌های خوراکی که به صورت پخته مانند اسفناج خورده می‌شود و سرشار از مواد معدنی و مغذی است دارای ماده‌ای به نام سکرتین است که بهترین عامل جهت به کار انداختن غدد ترشحی هاضمه در معده، ‌روده، کبد، لوزالمعده و کیسه صفرا است....
دمنوش تیول
تقویت قلب ، آرام کننده اعصاب و قلب ، پایین آورندگی فشار خون و ضد فشار خون ، آرام بخش قلب و سردردهای میگرنی و عصبی ، برطرف کننده تشنج ، آرام کننده سردرد ، سرگیجه و به ویژه سردردهای میگرنی است...
پرسیاوشان
لغت یونانی و به معنی دواءالصّدر است و به فارسی پرسیاه¬وشان و عوام سنبل نامند و به عربی شعرالجیاد و شعرالأرض و شعرالجن و شعرالخنازیر و جعده القثاء و شعرالکلاب و کزبزة البئر و ساق الأسود و وصیف نامند...
بادرنجبویه
معرّب بادرنگبویه است و به عربی مفرّح القلب نامند و نباتیست در بو شبیه به بادرنگ و خودرو و بستانی می باشد...
بابونج
به فارسی بابونه گویند، در جمیع اجزاء مثل اقحوان است مگر در گل که کوچکتر از اقحوان است، در دوم گرم و در آخر خشک و لطیف و محلّل بی جذب و مفتّح و مدرّ بول و حیض و عرق و شیر و مقوّی دماغ و اعصاب و باه می¬باشد...
اهلیلج اصفر
هلیلة زرد است و بهترین او بالیدة زرد است مایل به سرخی با ملاست است.
در آخر اوّل سرد و در دوم خشک و مسهل به عصر صفرا و بلغم رقیق و مقوّی معده و دماغ و مفتّح سدد...
انیسون
به فارسی بادیان رومی گویند. تخم نباتیست بلندتر از زرعی و ساقش مربّع و برگش باریک و خوشبو و گلش مایل به سفیدی و تخمش در غلاف لطیف طویلی و از رازیانه کوچکتر و سبز مایل به سفیدی و زردی و در آخر دوم گرم و خشک است...
معجون سرور
مبهّی و مشهّی و هاضم طعام و با نشاط و مقوّی احشاء و مفرّح و جهت سرفه و آلات تنفس نافع است....
بابونه
بابونه، گلهای خشک شده گیاه Maricaria recutita L. از خانواده کاسنی است (Asteraceae)که حداقل دارای 4/0 درصد (حجم / وزن) اسانس آبی رنگ می باشد....
اسطوخودوس
اسطوخودوس، گلهای خشک شده گیاه Lavandula angustifolia MILL. از خانوادة نعناعیان (Lamiaceae) است که حداقل دارای یک درصد اسانس (حجم / وزن) می باشد...
در بیان آداب و اخلاق طبیبِ معالج
بدان که طبیب را بالجمله باید که عالم وعارف به چند علم وصنعت و متّصف به اوصاف حسنه و متأدب به آداب و اخلاق فضیله‏ى مرضیّه ومعتقد به مبدأ و معاد و ثواب و عقاب و راجى به مثوبات وقربات وخایف از »عقوبات ودورى از رحمت حق - عزَّوجلَّ -« باشد. و تابع و پیرو صاحب شریعت واوصیاى او - صلوات اللَّه علیهم - وعامل به معروف و تارک از منکر و حریص بر طاعات وعبادات وکاره ومجتنب از منهیّات وقانع و متوکلّ وصابر بر مصایب و مکاره وراضى به آن چه بدو وارد گردد و عطا شود و با وقار و تمکین باشد....
ایارج فیقرا در درمان امراض سر
به لغت یونانی فیقرا به معنی تلخ است ‌و از تألیفات بقراط و نافع است در امراض سر و رافع ابخره دماغی است و منقّی معده و مواد بغلمی و مادة حبوب مسهله و گویند مضرّ گرده است و مصلحش عنّاب و قدر شربتش تا دو مثقال و قوّتش تا دو سال باقی است......
قلب و درمان های گیاهی
گیاهان دارویی مفید برای طپش قلب، ضعف قلب، خفقان قلب و ......
تاثیر شگفت انگیز گیاهان در پیشگیری و درمان MS
تمام گیاهان دم کردنی از جمله
آویشن - گل گاو زبان - بادرنجبویه - به لیمو - چاه کوهی - پونه - کاکوتی - افتیمون - دارچین -زنجبیل - زعفران -هل - سنا - هفت ادویه - ادویه کاری - کندر - سیاه دانه - عرقیات گرم - زیتون رسیده سیاه رنگ - روغن زیتون برای ام اس مفید می باشد....
تاثیر شگفت انگیز گیاهان در پیشگیری و درمان آلزایمر
پزشکان به تازگی دریافته‌اند که نوعی ترکیب موجود در چوب دارچین موسوم به «CEppt» می‌تواند کلید اصلی پیشگیری از آلزایمر باشد...
تاثیر اعجاب انگیز گیاهان دردوران بارداری
داروهای گیاهی مناسب که عارضه ای برای مادر و جنین نداشته باشد می تواند در حل مشکلات دوران بارداری به کار رود....
|◄ 1 ►|